IMPORTANT : Per raons sanitaries degudes al Covid 19 no es faran canvis ni devolucions ( només en el cas de defectes de fabricació ).