Existeix la possibilitat de qualsevol altra personalització. Sol·licitin informació en les oficines del club.